Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa oprogramowania Teradici Desktop Access - Ogłoszenia o zamówieniach poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 15.02.2019, 15:12

Ogłoszenia o zamówieniach poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy

Dostawa oprogramowania Teradici Desktop Access

Środa, 11 kwietnia 2018

Dostawa oprogramowania Teradici Desktop Access

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę oprogramowania Teradici Desktop Access zgodnie z załączonym Zaproszeniem do złożenia oferty.


Termin składania ofert - do dnia 19.04.2018 r.

 

Nie udostępniamy plików w wersji edytowalnej.

 

W zwiazku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie oznaczone jako "rozstrzygnięte/unieważnione" należy uważać za zakończone.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 11.04.2018
Data modyfikacji 24.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7
©1999-2019 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL