Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenia 2006 - Zarządzenia - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Zarządzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Zarządzenia 2006

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentów byłego Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSI.
  ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 5/2006
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 października 2006 r. w sprawie opracowania regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 października 2006 r. o zmianie zarządzenia szefa Służby kontrwywiadu Wojskowego Nr 3 z dnia 06 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do dokonania spisu dokumentów byłego Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojskowych Służb Informacyjnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 października 2006 r. w sprawie obsługi kasowej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 października 2006 r. w sprawie trybu zawierania i upoważnienia osób do podpisywania porozumień o bezgotówkowym wypłacaniu należności pieniężnych.
 • ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 1/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 7 listopada 2006 r. w sprawie powołania, określenia organizacji wewnętrznej i zakresu zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 59/2007
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 105/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 listopada 2006 r.w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi, wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunków zwiększenia wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 110/2007
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 26/2006
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 9 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych zasad gospodarki sprzętem transportowym Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 117/2008
  zarządzeniem nr 133/2008
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 35/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA  listopada 2006 r. w sprawie opracowania projektu etatu Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania Certyfikatów Upoważnienia Kryptograficznego.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego Głównej Kancelarii Kryptograficznej.
  ZMIENIONE:
  zarządzeniem nr 91/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2006 r. w sprawie wstępnego kwalifikowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 21/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 listopada 2006 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości teoretycznych z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, budowy pojazdu i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznych umiejętności jazdy samochodem.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 117/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 listopada 2006 r. w sprawie punktu rejestracji pojazdów SKW.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 35/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 listopada 2006 r. w sprawie używania prywatnych pojazdów przez żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego do celów służbowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 5 grudnia 2006 r. w sprawie eksploatacji środków łączności w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości teoretycznych z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, budowy pojazdu i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznych umiejętności jazdy samochodem.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych oraz wydatków związanych z kontami zagranicznymi w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 15/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi, wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunków zwiększenia wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi
  dla funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 52/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 22 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego Systemu Stacji Generacji Dokumentów Kryptograficznych-110, Biura „T”.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2006 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 28 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów finansowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL