Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenia 2008 - Zarządzenia - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Zarządzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 05 marca 2010

Zarządzenia 2008

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 03 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wysokości wynagrodzenia pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 31/2008
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 71/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 02 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 4/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania opinii przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego przed udzieleniem akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 stycznia 2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 08 stycznia 2008 r. w spawie trybu prowadzenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 08 stycznia 2008 r. w sprawie procedur wewnętrznych bezpośredniego i pośredniego dostępu do Krajowego Sytemu Informatycznego w celu wpisu lub wglądu do danych Sytemu Informacyjnego Schengen.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmiany statutu Służby Kontrwywiadu Wojskowego i opracowania regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 10/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Zleceń Służby Kontrwywiadu Wojskowego” w sprawie instalacji urządzeń do przetwarzania informacji niejawnych”.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zmiany statutu Służby Kontrwywiadu Wojskowego i opracowania regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 105/2008
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 119/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 23/ SKW Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie tymczasowych zasad wykonywania i rozliczania kosztów krajowej podróży służbowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia punktu kasowego w Biurze ‘R” Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 98/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z SKW do studium oficerskiego.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w 2008 r.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 59/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2007 z dnia 09 stycznia 2007 w sprawie zasad rachunkowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 23/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 lutego 2008 r. o uchyleniu zarządzenie Nr 119 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie powierzenia Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego załatwiania niektórych spraw w imieniu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 marca 2008 r. w sprawie odrębnego trybu poboru i rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkalnym.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 19/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 marca 2008 r. w spawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Roboczego SKW ds. Budowy i Funkcjonowania „Tarczy Antyrakietowej”.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na stopień chorążego.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2008 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 03.01.2008 r. w sprawie wydania zaświadczeń o wysokości uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wysokości wynagrodzenia pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 1/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Specjalistów do opracowania założeń organizacyjno-programowych kursu specjalistycznego dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ANEKS NR 102/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 22 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania oraz określenia zakresu zadań i organizacji wewnętrznej Jednostki Certyfikującej Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz laboratorium Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 155/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 151/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 150/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i służby oraz ustalenia dnia służby dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 21/2007 w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji za 2007 rok w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 maja 2008 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr Pf-78/2007 z dnia 05.10.2007 w sprawie badań psychologicznych, psychofizjologicznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 maja 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Pełnomocnika Ochrony Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 62/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2007 z dnia 09.01.1007 w sprawie rachunkowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 2/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 104/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 120/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 134/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 137/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 17/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 32/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 37/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 41/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 45/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 57/2009 
  ZARZĄDZENIEM nr 77/2009
  ZARZĄDZENIEM nr 87/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 czerwca 2008 r. w sprawie określenia oznaczeń literowych dla celów korespondencyjnych sekretariatów obsługujących Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i jego zastępcy oraz jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 czerwca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia punktu kasowego w Biurze Radiokontrwywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 27 czerwca 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującego zarządzenia w sprawie nadania tymczasowego regulaminu organizacyjnego jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ANEKS NR 102/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. do Zarządzenia Nr 32/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21.04.2008 r.w sprawie powołania Zespołu Specjalistów do opracowania założeń organizacyjno-programowych kursu specjalistycznego dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 lipca 2008 rzmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 lipca 2008 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 12/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 26/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku oraz prowadzenia ewidencji materiałowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zamówień objętych tajemnicą państwową, albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 25/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 02 września 2008 r. w sprawie określenia właściwości terytorialno-rzeczowej inspektoratów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 04 września 2008 r.w sprawie wprowadzenia do użytku Procedur postępowania z dokumentami kryptograficznymi dla urządzeń ochrony kryptograficznej typu DELTA – 3.
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 12 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tymczasowych zasad gospodarowania sprzętem transportowym Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości teoretycznychz zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, budowy pojazdu i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznych umiejętności jazdy samochodem.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 12/2006 oraz nr 18/2006
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 12 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku oraz prowadzenia ewidencji materiałowej.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 85/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 12 września 2008 r. w sprawie odpłatności, trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 53/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 22 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 9 października 2008 r. w sprawie opracowywania aktów normatywnych oraz wydawania i ewidencjonowania tych aktów w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 października 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 142/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 14/2009
  ZARZĄDZENIEM nr 15/2009
  ZARZĄDZENIEM nr 27/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 października 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 października 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 października 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 października 2008 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Dyżurnej Służby Operacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 141/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia z zakresu czynności operacyjno- rozpoznawczych dla żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i służby oraz ustalenia dnia służby dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tymczasowych zasad gospodarki sprzętem transportowym Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr 12/2006
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 listopada 2008 r. w sprawie wypłaty równoważników pieniężnych za ubiory cywilne nie wydawane w naturze za rok zaopatrzeniowy 1 kwietnia 2006 – 31 marca 2007 i rok zaopatrzeniowy 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski dla starszych szeregowych zawodowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 grudnia 2008 r. w sprawie niszczenia elektronicznych nośników danych zawierających informacje niejawne w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 30/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 grudnia 2008 r. w sprawie obiegu informacji jawnych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 grudnia 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i osób w nich przebywających oraz zmieniające inne zarządzenie.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 88/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2008 w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 grudnia 2008 r. w sprawie limitów finansowych na środki łączności dla poszczególnych osób pełniących służbę albo zatrudnionychw Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i służby oraz ustalenia dnia służby dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2008 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

Metadane

Data publikacji : 05.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL