Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenia 2009 - Zarządzenia - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Zarządzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 09 listopada 2009

Zarządzenia 2009

 • ZARZĄDZENIE NR 3/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 STYCZNIA 2009 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji Kancelarii Tajnej Zagranicznej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski dla szer. Arkadiusza Mroza.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/08 w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/08 w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie odrębnego trybu poboru i rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 lutego 2009 r. w sprawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 lutego 2009 r. w sprawie instrukcji przydziału, wydawania i przechowywania uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZNIEM NR 83/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 22/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski dla starszych szeregowych zawodowych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 9 lutego 2009 r. w sprawie znaku graficznego  Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 9 lutego 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 marca 2009 r. w sprawie udzielania w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zamówień objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 marca 2009 r. w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 124/08 w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej i ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległego Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 5 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego segmentu ogólnego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy niewykonujących  czynności operacyjno-rozpoznawczych.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niszczenia elektronicznych nośników danych zawierających informacje niejawne w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 marca 2009 r. w sprawie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych z którymi może liczyć się dostęp do informacji niejawnych w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników  Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE: 
  ZARZĄDZNIEM nr 70/09.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 marca 2009 r. w sprawie gospodarki transportowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy  Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 kwietnia  2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 kwietnia  2009 r. w sprawie powoływania ekspertów do Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikującej  Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 8 kwietnia  2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pozasłużbowych wyjazdów zagranicznych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 kwietnia  2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 28 kwietnia  2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski w trybie indywidualnym.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 maja  2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań  służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 maja  2009 r. w sprawie oznaczania, rejestracji oraz przesyłania elektronicznych nośników danych zawierających informacje jawne oraz innych przedmiotów w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 maja  2009 r. w sprawie wzorów dokumentów w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 maja  2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie nadawania znaczka pamiątkowego w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 maja  2009 r. w sprawie powołania komisji i zespołu powypadkowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i służby oraz ustalenia dnia służby dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 53/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności, trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego.
  TRACI MOC 
  ZARZĄDZNIEM 84/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 54/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm należności sprzętu ochrony osobistej oraz środków higieny dla pracowników zatrudnionych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego”.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 czerwca 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 57/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia specjalistycznego z zakresu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych dla funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 62/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Pełnomocnika Ochrony Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wykonywania kontroli wewnętrznej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 64a/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski w trybie indywidualnym.
 • ZARZĄDZENIE NR 65a/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31lipca 2009 r. w sprawie zasad zamawiania, wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania, użytkowania i niszczenia pieczęci w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. dniem wolnym od pracy.
 • ZARZĄDZENIE NR 68/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski w trybie indywidualnym.
 • ZARZĄDZENIE NR 69/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 września 2009 r. w sprawie określenia właściwości i trybu rozliczania działalności służbowej funkcjonariuszy oraz żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego po zakończeniu pełnienia służby poza granicami państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 70/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 września 2009 r. zmieniające zarządzenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 22 września 2009 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wysokości wynagrodzenia pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 72/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego Segmentu Ogólnego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy niewykonujących czynności operacyjno-rozpoznawczych.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 września 2009 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi, wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunków zwiększania wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 października 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z zakresu działalności archiwalnej w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 76/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 78/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 28 października 2009 r. w sprawie postępowania w przypadkach powstania szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Służby Kontrwywiadu.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji przydziału, wydawania i przechowywania uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 9 grudnia 2009 r. w sprawie odpłatności, trybu zawierania oraz wzorów umów o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkolenia uzupełniającego.
 • ZARZĄDZENIE NR 85/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 grudnia 2009 r.
  w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 87/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych decyzji i wykonywania czynności wynikających z realizacji zadań służby ochrony państwa.
 • ZARZĄDZENIE NR 88/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony fizycznej obiektów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i osób w nich przebywających oraz zmieniające inne zarządzenie.
 • ZARZĄDZENIE NR 89/09 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 grudnia 2009 r.
  w sprawie wydawania Dziennika Urzędowego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

Metadane

Data publikacji : 09.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL