Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenia 2010 - Zarządzenia - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Zarządzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 29 kwietnia 2010

Zarządzenia 2010

  • ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 4 marca 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  • ZARZĄDZENIE NR 10/10 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 25/09 w sprawie udzielania w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zamówień objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.
  • ZARZĄDZENIE NR 11/10 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/069 w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  • ZARZĄDZENIE NR 12/10 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 marca 2010 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL