Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 02.07.2024, 15:42

Strona główna

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego informacje, stanowiące INFORMCJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności - w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

do góry