Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

SKW w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzi:

1. Certfikację wyrobów przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

2. Akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego

3. Szkolenie administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego

4. Wyznaczenie poziomu zabezpieczenia miejsca oraz badania urządzeń komercyjnych w zakresie spełniania wymagań ochrony elektromagnetycznej

 

Załącznik do strony

pdf doc CP-01 Wniosek o przeprowadzenie badań i oceny bezpieczeństwa w ramach certyfikacji urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wersja VII.1.1
pdf doc CP-02 Wniosek o przeprowadzenie badań i oceny bezpieczeństwa w ramach certyfikacji środka ochrony elektromagnetycznej wersja VII.1.1
pdf doc CP-03 Wniosek o przeprowadzenie badań i oceny bezpieczeństwa w ramach certyfikacji urządzenia lub narzędzia realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne wersja VII.1.1
pdf doc UL-01 Wniosek o uznanie laboratorium badawczego
pdf doc US-01 Wniosek o uznanie serwisu do naprawy/modernizacji urządzeń ochrony elektromagnetycznej bez potrzeby wykonywania badań kontrolnych
pdf doc WS-01 Wniosek o wyznaczenie poziomu zabezpieczenia miejsca
pdf doc WS-02 Wniosek o określenie klasy urządzenia

Metadane

Data publikacji : 14.10.2015
Data modyfikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony

do góry