Służba Kontrwywiadu Wojskowego

https://bip.skw.gov.pl/skw/bezpieczenstwo-teleinfo/zalecenia-w-zakresie-be/5109,Zalecenia-w-zakresie-bezpieczenstwa-teleinformatycznego.html
2023-09-30, 01:54

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Wykaz obowiązujących zaleceń SKW

 • ZBT-105 - Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczące podstawowych wymagań dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. 
 • DBBT-803 – Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa autonomicznych stacji roboczych oraz sieci lokalnych przetwarzających informacje niejawne.
 • DBBT-811.1 – Organizacja zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wprowadzenie i podstawy teoretyczne.
 • DBBT-811.2 – Metodologia szacowania ryzyka dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
 • DBBT-811.3 – Przykład dokumentacji wstępnego szacowania ryzyka prowadzonego zgodnie z zalecaną metodologią dla typowego systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.
 • ZIBT-818A – Zalecenia w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • ZIBT-818B – Zalecenia w zakresie zawartości dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • ZIBT-142 – Zalecenia w zakresie ustawienia zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows 10 w systemach przetwarzających informacje niejawne.
 • ZBT-101 - Zalecenia w zakresie ustawień zabezpieczeń w środowisku domenowym opartym o system operacyjny Windows Server 2016 w systemach przetwarzających informacje niejawne.
 • DBBT-830A – Zalecenia w zakresie stosowania przełączników KVM.
 • ZIBT-810 – Zalecenia w zakresie sanityzacji informatycznych nośników danych.
 • DBBT-901A – Zalecenia w zakresie certyfikacji urządzeń i narzędzi kryptograficznych będących rozwiązaniem sprzętowym (elektronicznym), programowym lub sprzętowo-programowym oraz urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. Obowiązują w zakresie dotyczącym wymagań na dokumentację do certyfikacji.
 • ZBT-401 – Zalecenia w zakresie urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych.
 • ZBT-402A - Zalecenia dotyczące certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków służących do ochrony informacji niejawnych.
 • ZIBT-950B – Zalecenia w zakresie zasad, warunków i zakresu uznawania oraz sprawowania nadzoru nad laboratoriami podmiotów zewnętrzych.
 • ZOBT-500A – Zalecenia ogólne w zakresie zapewnienia ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • ZBT-601 - Zalecenia w zakresie zarządzania materiałami kryptograficznymi.
 • ZBT-602 - Zalecenia w zakresie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznej
 • ZBIT-690 Zalecenia w zakresie postępowania z materiałami kryptograficznymi zabezpieczającymi  pracę urządzeń ochrony kryptograficznej typu GUU-3.
 • ZIBT-693 – Zalecenia w zakresie postępowania z bezpiecznymi kopertami.

Ostanie zmiany

03.07.2023 - Aktualizacja zaleceń dot. certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków służących do ochrony informacji niejawnych (ZBT-402A).

20.03.2023 - Wydanie zaleceń ZBT-105 dot. podstawowych wymagań dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne (zastępują DBBT-801B).

21.10.2021 - Wydanie zaleceń ZBT-402 dotyczących certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków służących do ochrony informacji niejawnych (zastępują ZOBT-900A).

9.02.2021 - Wycofanie zaleceń ZIBT-141A w zakresie ustawienia zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows 7 w autonomicznych systemach przetwarzających informacje niejawne.

29.12.2020 - Wydanie zaleceń ZBT-602 w zakresie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznej.

29.05.2020 - Wydanie zaleceń ZBT-101 w zakresie ustawień zabezpieczeń w środowisku domenowym opartym o system operacyjny Windows Server 2016 w systemach przetwarzających informacje niejawne.

29.05.2020 - Wydanie zaleceń ZBT-401 w zakresie urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych (zastępują DBBT-602A).

28.05.2020 - Wycofanie zaleceń DBBT-603A w zakresie algorytmów kryptograficznych wykorzystywanych do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

18.02.2020 - Wydanie zaleceń ZBT-601 w zakresie zarządzania materiałami kryptograficznymi.

Udostępnianie zaleceń realizowane jest przez:

 • zamawiającego wykonanie danego projektu, usługi na rzecz resortu obrony narodowej w zakresie niezbędnym do jej realizacji;
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • Zarząd VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Wszelkie spostrzeżenia oraz sugestie dotyczące modyfikacji oraz poprawy bezpieczeństwa w zakresie objętym niniejszymi zaleceniami, z uwzględnieniem klauzuli zaleceń, należy kierować na adres: zalecenia@skw.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2015
Data modyfikacji : 06.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony