Służba Kontrwywiadu Wojskowego

https://bip.skw.gov.pl/skw/kierownictwo/513,Kierownictwo.html
2022-10-02, 14:06

Kierownictwo

SZEF SKW 

gen. bryg. MACIEJ MATERKA

 

Zastępcy Szefa SKW

płk Maciej SZPANOWSKI

płk Paweł BOJARSKI

płk Marek UTRACKI

 

Metadane

Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 15.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony