Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Nabór do służby

Osoby zainteresowane podjęciem służby lub pracy proszone są o kierowanie pisemnych wniosków wraz z załączonym Curriculum Vitae na adres Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. Oczki 1, 00-909 Warszawa 60. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia pisemnego podania złożonego przez kandydata, dalszy szczegółowy sposób postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 137, poz. 978) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 137, poz. 980).

Informacje w sprawach dotyczących rekrutacji prosimy kierować na adres:

rekrutacja@skw.gov.pl 

Metadane

Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony

do góry