Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Redaktor SKW Redaktor SKW 20.03.2009
Data Redaktor Akcja Zmiana
27.01.2022 12:32 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 11:07 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 11:04 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 11:01 Administrator SKW
skasowanie
Załącznik: Obwieszczenie
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 11:01 Administrator SKW
publikacja
Załącznik: D20190742
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 10:59 Administrator SKW
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 10:58 Administrator SKW
odpublikowanie
Załącznik: Obwieszczenie
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 10:51 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 11 września 2003 r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
27.01.2022 10:49 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 22:04 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 22:03 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Wzór legitymacji służbowej
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 22:02 Administrator SKW
publikacja
Załącznik: Wzór legitymacji służbowej na stronę internetową SKW
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 22:00 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 21:59 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 21:55 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 21:38 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
22.12.2021 21:37 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
18.11.2016 14:03 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
17.01.2011 15:43 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
17.01.2011 15:42 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:50 Administrator SKW
publikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 11 września 2003 r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:45 Administrator SKW
skasowanie
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:43 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:43 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:35 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:34 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:33 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:33 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:32 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:32 Administrator SKW
skasowanie
Załącznik: USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
13.01.2011 12:31 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:24 Administrator SKW
publikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 ro ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:23 Administrator SKW
skasowanie
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:19 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:19 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:15 Administrator SKW
modyfikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:05 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:04 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:04 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:01 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 10:00 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
11.01.2011 09:58 Administrator SKW
publikacja
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
26.01.2010 12:16 Administrator SKW
modyfikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
Dokument: Podstawy prawne
Kategoria: Podstawy prawne
do góry