Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Przebudowa i remont zespołu pomieszczeń w budynku nr 1.

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Przebudowę i remont zespołu pomieszczeń w budynku 1, w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:  4706-2017

Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu: 17.01.2017 r. godz. 13:00

Metadane

Data publikacji : 09.01.2017
Data modyfikacji : 25.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry