Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych w załaczeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:  75880-2017

Termin składania ofert: 05.05.2017 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.05.2017 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 27.04.2017
Data modyfikacji : 10.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry