Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie w załączeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017 r.

Nr ogłoszenia:  77582 2017

Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu: 11.05.2017 r. godz. 09:00

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2017 GODZ. 09:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 30.05.2017 GODZ. 10:00

Metadane

Data publikacji : 28.04.2017
Data modyfikacji : 01.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry