Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa 1 szt. samochodu do przewożenia poczty specjalnej

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę1 szt. samochodu do przewożenia poczty specjalnej w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu16.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:  508077-N-2017

Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2017 r. godz. 12:00

             UWAGA:      NOWY TERMIN

Termin składania ofert: 30.05.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 16.05.2017
Data modyfikacji : 31.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry