Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa umundurowania

W związku z opublikowaniem w dniu 24.05.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego dostawy umundurowania (ogłoszenie nr 2017/S 099-195503) w załączeniu umieszczamy:

- ogłoszenie o zamówieniu;

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załacznikami;

Termin składania ofert: 28.06.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.06.2017 r. godz. 13:00

UWAGA - zmiana terminów

NOWE TERMINY

Termin składania ofert: 11.07.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r. godz. 13:00

 

W celu ułatwienia przy wypełnianiu dokumentu JEDZ na końcu strony dodano JEDZ w formacie PDF oraz. do wypełnienia w formacie XML.

Plik XML można zaimportować na stronie internetowej

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

następnie wypełnić i wydrukować aby złożyć wraz z ofertą.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.05.2017
Data modyfikacji : 01.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry