Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Zakup nowego samochodu autolaweta o dopuszczalnej masie całkowitej nie niższej niż 9 ton.

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Zakup nowego samochodu autolaweta o dopuszczalnej masie całkowitej nie niższej niż 9 ton w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017 r.
Nr ogłoszenia: 521887-N-2017

Termin składania ofert: 12.06.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 02.06.2017
Data modyfikacji : 13.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry