Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Budowa podziemnego zbiornika ppoż. w Sękocinie

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Budowa podziemnego zbiornika ppoż. w Sękocinie w załączeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017 r.

Nr ogłoszenia:  528390-N-2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.06.2017 GODZ. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 27.06.2017 GODZ. 12:00

Metadane

Data publikacji : 09.06.2017
Data modyfikacji : 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry