Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa elektronicznych systemów zabezpieczeń

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę elektronicznych systemów zabezpieczeń, w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2019 r.  Nr ogłoszenia:  2019/S 133-328406

Termin składania wniosków: 09.08.2019 r. godz. 11:00

 

 

Termin składania ofert: 18 pażdziernika 2019 roku, do godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert: 18 pażdziernika 2019 roku, godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 12.07.2019
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry