Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Dostawa komputerów

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę komputerów w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2019 r.

Nr ogłoszenia:  574989-N-2019

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2019 r. godz. 10:00

 

UWAGA: NOWY TERMIN

 

Termin składania ofert: 29.07.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.07.2019 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 18.07.2019
Data modyfikacji : 30.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry