Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Rozubowa infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach terenowych SKW

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach terenowych SKW w załączeniu zamieszczamy:


- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2019 r.

Nr ogłoszenia:  570149895-N-2019

Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu: 29.07.2019 r. godz. 09:00.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2019 r. godz. 09:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 26.08.2019 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 19.07.2019
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 7
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 7

Opcje strony

do góry