Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych na terenie obiektów w Sopocie i Gdyni

W związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na Usługi sprzątania terenów zewnętrznych na terenie obiektów  w Sopocie i Gdyni w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2019 r.
Nr ogłoszenia: 635446-N-2019

Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 30.12.2019 r. godz.12:00

Metadane

Data publikacji : 16.12.2019
Data modyfikacji : 03.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry