Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Świadczenie usług cateringowych

W związku z wszczęciem zamówienia na Świadczenie usług cateringowych, prowadzonego w trybie art. 138o z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zamieszczamy ponizej Ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania ofert - do dnia  09 stycznia 2020 r. do godz. 11:00.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2019
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry