Służba Kontrwywiadu Wojskowego

https://bip.skw.gov.pl/skw/zamowienia-publiczne/zamowienia-aktualne/9841,PLATFORMA-ZAKUPOWA.html
2022-12-05, 18:32

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
informuje, iż od dnia
1 lipca 2020 roku

wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegające publikacji realizowane są za pośrednictwem

PLATFORMY ZAKUPOWEJ

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony